Договір публічної оферти

За цим Договором одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти — Покупець, з іншого боку, далі спільно названі — Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу. Покупці при придбанні послуг, зображення яких розміщені на відповідних сторінках сайту, приймають умови цього Договору про наведене нижче.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем та Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натисніть на сторінці Веб-сайту https://z-ua.com/. у відповідному розділі кнопки «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, зазначені нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). За повною згодою з цим Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення та за невиконання умов цього Договору.

1.3. Цей Договір набирає чинності з моменту натискання на кнопку «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», яким Покупець дає згоду здійснити покупку послуги, що є у Продавця, і діє до моменту отримання Покупцем послуги від Продавця та повного розрахунку з ним.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, у разі потреби, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, застосовуються правила міжнародного договору.Терміни та визначення «Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на веб-сайті https://z-ua.com. та застосування якого є обов'язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання послуги, зображення якої розміщено на Веб-сайті https://z-ua.com., спрямоване на невизначене коло осіб, у тому числі Покупців.

«Акцепт» - - прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання послуги, зображення якої розміщено на Веб-сайті https://z-ua.com, шляхом додавання його до віртуального кошика та надсилання Замовлення.

"Товар" - предмет торгівлі про придбання якого на Веб-сайті https://z-ua.com розміщена пропозиція продавця.

«Покупець» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт і мають намір придбати той чи інший товар.

«Замовлення» - належним чином оформлена та розміщена на Веб-сайті https://z-ua.com заявка Покупця на купівлю послуг, що адресується продавцю.

"Законодавство" - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://z-ua.com/, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити Товар та сплатити за нього гроші.

3.2.Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним або удаваним правочином або угодою, вчиненою під впливом тиску або обману.

3.3. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності, що регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію послуги без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України , та зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього Договору та реалізації товару.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН:

4.1. Продавець зобов'язаний:

виконувати умови цього Договору

виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця;

надати Покупцеві обраний ним товар в обумовлений індивідуально строк;

4.2. Продавець має право:

Оплата товару

Ціна товару вказується в гривнях і включає податок на додану вартість.

Сума замовлення складається із вартості замовлених товарів.

Ціна товару вказується на Сайті. У разі неправильної вказівки ціни замовленої Покупцем товару Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення за виправленою ціною або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем, цей Замовлення вважається анульованим.

Ціна товару на Сайті може змінитися Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем товар не підлягає зміні, без погодження.

Оплата послуги/товару здійснюється Покупцем:

готівкою при отриманні Замовлення у сумі, що відповідає сумі Замовлення, зазначеній на Сайті;

безготівковими коштами з використанням банківських карток при оформленні Замовлення у сумі, що відповідає сумі Замовлення, вказаній на Сайті, при використанні сервісу Liqpay.

Повернення товару та грошових коштів

Покупець має право відмовитися від отриманого товару та розірвати Договір купівлі-продажу протягом 14 календарних днів з дня оплати послуги/товару, за винятком дня покупки.

Повернення послуги/товару належної якості можливе у випадку, якщо товар не використовувався, а також збережено розрахунковий документ, виданий Покупцю разом із проданою послугою/товаром.При відмові Покупця від товару Продавець повертає йому вартість поверненого товару протягом 30 днів з дати надходження поверненого сертифіката на товар на склад Продавця разом із заповненою Покупцем заявою на повернення. Повернення коштів вартості товару здійснюється виключно особі, зазначеній у Замовленні, за умови надання такою особою копії його (її) національного паспорта, ідентифікаційного коду та квитанції про оплату послуги/товару, за який повертаються кошти. У випадку, якщо Покупець у Замовленні вказав неправильні дані, або не надав для повернення коштів усі документи, перераховані вище, Продавець залишає за собою право відмовити такому Покупцеві у поверненні грошових коштів.

Вимоги щодо повернення сплаченої за товар грошової суми підлягають задоволенню протягом 30 днів з дня пред'явлення відповідної вимоги (п. 4 ст. 12 Закону України „Про захист прав споживачів”).

Повернення коштів здійснюється за допомогою повернення вартості сплаченої послуги/товару поштовим, банківським переказом, а також шляхом перерахування на банківську картку (картка має бути емітована на території України; валюта картки – гривня). Спосіб має бути зазначений у відповідному полі заяви на повернення товару.

Повернення товару можна зробити в офісі Продавця за адресою: Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5, або поштою, звернувшись до Продавця на електронну пошту (hidden)

Усі транспортні витрати під час повернення послуги/товару бере на себе Покупець.